Keystone logo
Private University of Education

Private University of Education

Private University of Education

مقدمه

در جهانی جهانی ، چندفرهنگی و کثرت گرایانه ، تحرک دانشگاهی و همکاری آموزشی بین المللی ، به مفهوم "دوست شدن با پروژه ها" ، به طور جدی به همزیستی موفق و مسالمت آمیز کمک می کند.

همانطور که توسط جنبش های مهاجرپذیری جهانی اثبات شده است ، برقراری ارتباط با افراد از فرهنگ های دیگر و زمینه های زبانی بیگانه ، یادگیری از یکدیگر ، توانایی رساندن معنای خود ، به صلاحیت های اصلی در قرن 21 تبدیل شده است.

همانطور که ویتگنشتاین فیلسوف اتریشی در تحقیقات فلسفی خود آن را گفته است ، "محدودیت زبان من به معنای محدودیت جهان من است."

برای گسترش مداوم این محدودیت ها و جلوگیری از گرفتار شدن در تنگی نظریه گونه و اکولوژیکی ، Private University of Education ، اسقف اعظم لینز به برجسته سازی بین المللی دانشگاه اهمیت می بخشد.

مکان ها

  • Linz

    Salesianumweg 3, 4020 Linz, , Linz

    سوالات