Keystone logo
Poltava University Of Economics And Trade

Poltava University Of Economics And Trade

Poltava University Of Economics And Trade

مقدمه

از تمام اوکراین دانشگاه برای دانشجویان بین المللی PUET در نظر گرفته می باز و دوستانه باشد. بیشتر از 300 دانش آموز وارد از 20 کشور را انتخاب کنید PUET عنوان پایه و اساس حامل آینده خود است.

دانشگاه Poltava از اقتصاد و تجارت یکی از دانشگاه های پیشرو در است مرکزی اوکراین. این قطار حرفه ای در IT، مدیریت و مدیریت، علوم اجتماعی و رفتاری، فرهنگ و هنر، صنعت و خدمات، تکنولوژی مواد غذایی، بیوتکنولوژی، حقوق، فقه اللغه.

PUET منحصر به فرد است: آن را می دهد بهترین فرصت برای تحصیل در اوکراین برای دانشجویان بین المللی. به طور خاص، آنها می توانید:

  • ثبت نام بدون آزمون ورودی
  • مطالعه به زبان انگلیسی، اوکراین و یا روسیه با انتخاب
  • گرفتن تخفیف در شهریه

مکان ها

  • Poltava

    3, Koval street, Poltava, Ukraine, 36014, , Poltava

سوالات