Keystone logo
Rutgers University - New Brunswick School of Arts and Sciences

Rutgers University - New Brunswick School of Arts and Sciences

Rutgers University - New Brunswick School of Arts and Sciences

مقدمه

دفتر مشاوره و خدمات آکادمیک (OAAS) به دانشجویان کمک می کند تا مسیرهای آکادمیک فردی را توسعه و پیاده سازی کرده و نحوه استفاده از فرصت های فراوان موجود در دانشکده هنر و علوم را شناسایی کنند. OAAS پیشرفت تحصیلی شما را برای ارائه پشتیبانی و کمک کنترل می کند. مشاوران دانشگاهی ما متعهد به راهنمایی شما در تفکر انتقادی و توانمند سازی شما برای تصمیم گیری آگاهانه در هنگام تعریف و دستیابی به موفقیت علمی هستند.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • New Brunswick

    Hamilton Street,77, 08901, New Brunswick

    سوالات