Keystone logo
Seattle Pacific University School of Theology

Seattle Pacific University School of Theology

Seattle Pacific University School of Theology

مقدمه

دانشجویان دانشگاه سیاتل اقیانوس آرام در یک شهر کلاس جهانی آموزش کلاس جهانی را تجربه می کنند. ما از دانشجویان سراسر جهان استقبال می کنیم تا با هم رشد کرده و در جامعه متنوعی از بورس تحصیلی متفکرانه و ایمان مسیحی زنده و متمرکز به بیرون خدمت کنند. در اینجا چیزی است که ما را تعریف می کند. دانشگاه سیاتل اقیانوس آرام یک دانشگاه مسیحی است که کاملاً متعهد به جذب فرهنگ و تغییر جهان با فارغ التحصیلی از افراد با کفایت و شخصیت ، خردمند شدن و مدل سازی جامعه پر از فضل است.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Seattle

    3rd Avenue West,3307, 98119, Seattle

    سوالات