Keystone logo
Southern University Baton Rouge College of Nursing and Allied Health

Southern University Baton Rouge College of Nursing and Allied Health

Southern University Baton Rouge College of Nursing and Allied Health

مقدمه

دانشکده پرستاری و بهداشت متفقین از یک دانشکده و سه بخش تشکیل شده است که برای آماده سازی جمعیت های مختلف برای مشاغل در مشاغل بهداشتی با هم همکاری می کنند. از جمله واحدهای این دانشکده می توان به دانشکده پرستاری ، گروه آسیب شناسی گفتار - زبان و شنوایی شناسی ، بخش مشاوره توانبخشی و گروه مطالعات تفریحی و تفریحی اشاره کرد.

دانشکده پرستاری در سال 1985 ایجاد شد و یکی از برترین تولید کنندگان مدارک کارشناسی دوره کارشناسی است که در پرستاری به آمریکایی های آفریقایی تبار در ایالات متحده اعطا می شود. گروه آسیب شناسی گفتاری زبان و شنوایی سنجی یکی از اولین دانشکده ها یا دانشگاه های سیاه پوست است. گروه مشاوره توانبخشی (CRCP) به گونه ای ساخته شده است که دانشجویان را برای ارائه خدمات مشاوره ای توانبخشی بالینی موثر و کارآمد به افراد دارای معلولیت های مختلف در حین پرداختن به مسائل چند فرهنگی آماده می کند. گروه مطالعات تفریحی و اوقات فراغت درمانی از دهه 1970 تاکنون متخصصان زیادی تولید کرده است.

مکان ها

  • Baton Rouge

    Harding Boulevard,801, 70807, Baton Rouge

    سوالات