Keystone logo
Southern Virginia University

Southern Virginia University

Southern Virginia University

مقدمه

جمع آوری. بلند کردن. راه اندازی. این سه کلمه نیروی محرکه همه کارهایی است که ما در Southern Virginia University انجام می دهیم. آنها توضیح می دهند که چرا ما به یکی از مدارس با رشد سریع در کشور تبدیل شده ایم. با مشاوره شخصی از استادان برجسته ، ما یک آموزش عالی هنرهای لیبرال را با انتخاب رشته اصلی ، جزئی ، تمرکز یا تبلیغات ترکیب می کنیم.

Southern Virginia University یک دانشگاه مسکونی خصوصی ، متکی به خود و همسو با کلیسای مقدسین Latter-day of Jesus Christ و اصول و ارزشهای آن است. ماموریت ما این است که مقدسین واپسین روزهای آخر و دانش آموزان همفکر خود را جمع کنیم ، آنها را از نظر عقل ، شخصیت و معنویت بالا ببریم و آنها را به زندگی و مشاغل موفق برسانیم.

مکان ها

  • Buena Vista

    University Hill Drive,1, 24416, Buena Vista

    سوالات