Keystone logo
Summit Christian College

Summit Christian College

Summit Christian College

مقدمه

Summit Christian College توسط انجمن آموزش عالی کتاب مقدس معتبر است و برنامه های کارشناسی و کارشناسی یا گواهی یک ساله را ارائه می دهد. کلاسهای ما را می توان در پی گرفتن مدرک وزارت یا برای پیشرفت شخصی گذراند.

فلسفه آموزشی Summit Christian College بر اساس پایه ای از آموزه های صحیح کتاب مقدس و آموزش عملی وزارت ساخته شده است. تأکید ما بر آموزش با کیفیت با رویکرد اصولی ما در استخدام اساتید و کارکنانی که تجربه مأموریت ها و وزارتخانه ها را دارند و در وزارتخانه هایی خارج از زمینه کار خود در دانشکده درگیر هستند ، تأکید می شود. تجربه عملی و آکادمیک آنها برای هر دانش آموز وزارت فکر ارزشمند است.

مکان ها

  • Gering

    21st Street,2025, 69341, Gering

    سوالات