Keystone logo
Trinity University

Trinity University

Trinity University

مقدمه

برای بیش از 150 سال ، از طریق سه شهر و در چهار دانشگاه ، ما با چالش هایی روبرو شده ایم تا اطمینان حاصل کنیم بهترین و درخشان ترین دانش آموزان به آموزش تحول آفرین دسترسی دارند.

برای بیش از 2500 دانش آموز ، ترینیتی با برنامه های پیش حرفه ای در هنرها و علوم لیبرال ریشه دارد. دانشگاه با یک مأموریت و مجموعه ای از ارزشها هدایت می شود که تجربه دانشجو را در هسته اصلی آن قرار می دهد. ما به عنوان جامعه ای که گذشته ما را ارج می نهد و آینده ما را شکل می دهد ، تلاش می کنیم ارزش های خود را در هر کاری انجام دهیم.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • San Antonio

    Trinity Place,1, 78212, San Antonio

    سوالات