Keystone logo
University of Houston Downtown

University of Houston Downtown

University of Houston Downtown

مقدمه

دانشکده خدمات عمومی دانش ، ابزار و روش های انسان دوستانه مورد نیاز دانش آموزان را برای تسهیل پیشرفت در انتخاب عناصر متنوع و مصوبه های موثر برای موضوعات خدمات عمومی در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

ما تلاش می کنیم در یک تحقیق پویا برای بهبود کیفیت مدارس منطقه ، م institutionsسسات دادگستری و آژانس های خدمات اجتماعی و ایجاد بورس تحصیلی ، صداقت و مسئولیت به رهبران فردا شرکت کنیم. ما 5 مدرک کارشناسی و 2 مدرک کارشناسی ارشد ارائه می دهیم.

ما درست در قلب مرکز شهر هوستون ، یکی از متنوع ترین کلان شهرهای فرهنگی کشور واقع شده ایم. بنابراین به طور طبیعی ، ما فضایی ایجاد کرده ایم که از همه زمینه ها دانش آموزان را پذیرا و در آغوش می گیرد.

مکان ها

  • Houston

    Main street,1, 77002, Houston

    سوالات