Keystone logo
Universidad Juan Pablo II

Universidad Juan Pablo II

Universidad Juan Pablo II

مقدمه

این یک جامعه دانشگاهی است که با جهت گیری ها و زندگی کلیسای کاتولیک متحرک است و به دنبال حقیقت است و از طریق فعالیت هایی مانند تحقیق ، آموزش و گسترش ، شکل گیری یکپارچه شخص را ارتقا می بخشد تا در پیکربندی فرهنگ مطابق با هویت کمک کند. و استقرار انسان.

Universidad Juan Pablo II فهمد که یک آموزش با کیفیت با توجه به هویت و حرفه آن به پیکربندی فرهنگ کمک می کند. برای دستیابی به این هدف ، مربیان ، مدیران و مدیرانی مایل به بهبود و به طور مداوم خود را به روز می کنند.

مکان ها

  • Sánchez District

    Sánchez District, کاستاریکا

    سوالات