Keystone logo
© Eva Dang
University of Brighton Brighton Business School

University of Brighton Brighton Business School

University of Brighton Brighton Business School

مقدمه

دانشکده تجارت برایتون - ما برای تأثیر تحقیقات خود در تجارت و مدیریت در پنج کشور برتر انگلیس قرار داریم. ما یک مدرسه تجارت حرفه ای هستیم که دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و اجرایی شناخته شده در سطح بین المللی را در طیف گسترده ای از موضوعات تجاری ارائه می دهیم.

ما همچنین خدمات مختلفی برای کمک به سازمانها در جهت توسعه افراد و رشد تجارت خود ارائه می دهیم. از طریق روابط قوی خود با ارگان ها و سازمان های حرفه ای از سراسر جهان ، می توانیم تجربه و متفکران کارآفرینی را که کارفرمایان امروز به دنبال آن هستند ، ارائه دهیم.

مکان ها

  • Brighton

    Brighton, بریتانیا

    سوالات