Keystone logo
© Eva Dang
University of Cambridge Hughes Hall College

University of Cambridge Hughes Hall College

University of Cambridge Hughes Hall College

مقدمه

هیوز هال یکی از 31 دانشکده دانشگاه 800 ساله کمبریج است که دارای شخصیت منحصر به فردی است که مستقیماً از اعضای ما ناشی می شود. ما فقط یکی از چهار کالج کمبریج هستیم که به دانشجویان دوره 21 و بالاتر و تحصیلات تکمیلی اختصاص داده ایم. این احساس بسیار متفاوتی را به هیوز هال نسبت به کالج های دارای دانشجویان جوان تر می دهد.

ما دومین کالج بزرگ تحصیلات تکمیلی هستیم ، اما حدود 100 دانشجوی کارشناسی و پزشکی نیز داریم. به طور کلی ، ما حدود 700 عضو دانشجو و 200 عضو ارشد داریم.

مکان ها

  • Cambridge

    Gresham Road, CB1 2EW, Cambridge

    سوالات