Keystone logo
© Eva Dang
University of Cambridge St. Edmund's College

University of Cambridge St. Edmund's College

University of Cambridge St. Edmund's College

مقدمه

سنت ادموند در مقطع کارشناسی برای کلیه مباحث ارائه شده توسط دانشگاه کمبریج پذیرش می کند. ما یکی از چهار دانشکده ای هستیم که متقاضیان دوره تحصیلات تکمیلی کمبریج در پزشکی و ورود وابسته (فارغ التحصیل) به پزشکی و دامپزشکی را می پذیریم. کالج سنت ادموند حداکثر پنجاه دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشجویان وابسته از بیست و یک سال و بالاتر از هر ماه اکتبر را می پذیرد. ما متقاضیان را برای هر دوره کارشناسی تمام وقت ارائه شده در دانشگاه کمبریج ، از جمله ، از سال 2018 ، دوره تحصیلات تکمیلی پزشکی می پذیریم.

مکان ها

  • Cambridge

    Mount Pleasant, CB3 0BN, Cambridge

    سوالات