Keystone logo
University of Life Sciences in Lublin

University of Life Sciences in Lublin

University of Life Sciences in Lublin

مقدمه

University of Life Sciences in Lublin یک موسسه آموزش عالی چند نمایه است ، که طیف گسترده ای از علوم کشاورزی ، بیولوژیکی ، دامپزشکی ، فنی و اقتصادی - اجتماعی را ادغام می کند.

پیشنهاد آموزشی ما برای ترک کنندگان دبیرستان محلی جذاب است زیرا جهت جدیدی از تحصیل برای تأمین نیازهای وضعیت فعلی بازار کار لهستان ایجاد می شود ، مطالب و اشکال آموزش با استانداردهای آموزشی فعلی مطابقت دارد. کادر علمی باتجربه و پایگاه تعلیمی و پژوهشی به روز ، سطح بالایی از تحصیلات مورد تأیید گواهینامه ها را تضمین می کنند. فعالیت 65 ساله دانشگاه رتبه بالای آن را در ساختار سیستم آموزش عالی لهستان نشان داده است.

مکان ها

  • Lublin

    Akademicka,13, 20-033, Lublin

    برنامه ها

    سوالات