Keystone logo
University Of Science And Arts In Lebanon

University Of Science And Arts In Lebanon

University Of Science And Arts In Lebanon

مقدمه

USAL آموزش آکادمیک کیفی ارائه می دهد و تحقیقات علمی را گسترش می دهد. این پتانسیل های فکری ، علمی ، اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی را برای دانشجویان تحریک می کند. این امر به شکل گیری نسل جوانی که از علوم ، تجربه ، حرفه ای و اخلاقی برخوردار است کمک می کند. فارغ التحصیلان این دانشگاه انسانی و علمی هستند ، قادر به سازگاری با جامعه مدرن هستند و واجد شرایط استفاده از مهارت ها و استعدادهای خود برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار محلی و جهانی هستند.

آنها استانداردهای کیفیت ، عینیت در تحقیقات علمی را با موفقیت پیاده سازی می کنند و به ارزشهای معنوی و فرهنگی مبتنی بر برادری ، همکاری ، عدالت ، گفتگو ، شناخت دیگری و نگرش مثبت متعهد هستند.

مکان ها

  • Ghobeiry

    Ghobeiry, لبنان

    سوالات