Keystone logo
University of Tennessee Chattanooga

University of Tennessee Chattanooga

University of Tennessee Chattanooga

مقدمه

Chattanooga مکانی شبیه هیچ مکان دیگر نیست. این شهری است که از پایه ساخته شده است - با دید جسورانه ، شجاعت و سخاوت روح تعریف شده است. جایی که کار سخت احساس راحتی می کند زیرا ما با هم کار می کنیم.

وقتی قدم به دانشگاه می گذارید و وارد کالج تجارت گری دبلیو رولینز می شوید می توانید این قدرت بی نظیر را احساس کنید. انرژی. حرکت جریان ایده هایی که به کنش هایی تبدیل می شوند که به نتیجه تبدیل می شوند. این نقطه مشترکی است که ما با شهر خود مشترک داریم.

با هم ، اعتماد به نفس داریم. کنجکاو مراقبت. مبتنی بر همکاری. شجاع. متعهد و آینده ما برای ساختن است.

مکان ها

  • Chattanooga

    McCallie Avenue,615, 37403, Chattanooga

    سوالات