Keystone logo
Vanguard University

Vanguard University

Vanguard University

مقدمه

ما معتقدیم که یادگیری در متن روابط به بهترین وجه اتفاق می افتد. اعضای هیئت علمی ما ساعتهای بی شماری را - چه در داخل و چه در خارج از کلاس - صرف خدمت به عنوان استاد راهنما می کنند ، نه فقط معلم.

از طریق روابط نزدیک و مربیگری ، فراتر از کلاس خواهید رفت ، نه تنها دانش مورد نیاز بلکه عقل لازم را برای استفاده از آنچه می آموزید به روش های عملی به دست می آورید.

مکان ها

  • Costa Mesa

    Fair Drive,55, 92626, Costa Mesa

    سوالات