Keystone logo
Vatel Tunis

Vatel Tunis

Vatel Tunis

مقدمه

از دهه 2000: تکثیر مدارس مدیریت هتل Vatel در سطح بین المللی. بیست سال پس از افتتاح اولین مدرسه واتل در فرانسه ، همه عوامل توسعه بین المللی گرد هم آمده اند: مفهوم آموزش ، مبتنی بر جایگزینی ساخته شده و تسلط یافته تئوری و آزمایش حرفه ای ایمن ، با دوام است و می تواند در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. از آن زمان ، پردیس های جدید در اروپا ، آسیا ، قاره آمریکا و آفریقا به وجود آمد.

شبکه مدارس واتل که از 4 قاره گسترش یافته است ، امروز گروه پیشرو در زمینه مدیریت هتلداری و جهانگردی را تشکیل می دهد که متخصصان بخش به عنوان بهترین مدرسه مدیریت هتل انتخاب کرده اند.

مکان ها

  • La Goulette

    La Goulette, تونس

    سوالات