Keystone logo
York College Nebraska

York College Nebraska

York College Nebraska

مقدمه

کالج یورک برای حمایت از کار تحول آفرین خداوند در زندگی مردم وجود دارد. برنامه ها و تجارب درسی و برنامه درسی قصد دارد کل جامعه را به سمت بیان مثبت ارزشهای معنوی سوق دهد.

کشف دانشگاهی یک تلاش خداپسندانه است که با پیگیری حقیقت و تحقیق در متن رشته های فکری مشخص می شود. مسئولیت مسئولیت آزادی آکادمیک ، فرصتی را برای محققان مسیحی فراهم می کند تا بتوانند دنیای متنوع و ایمان خود را کشف کنند.

یک محیط شغلی ، اجتماعی و فناوری به سرعت در حال تغییر حکم می کند که هر دانش آموز تشویق می شود از مهارت های تفکر انتقادی و ادغام دانش استفاده کند و شرایط متغیر را در متن ایمان ارزیابی کند.

مکان ها

  • York

    East 8th Street,1125, 68467, York

    سوالات