Campbellsville University

آمادگی آزمون

دوره‌های مختلف را کشف کنید تا از آمادگی بالاتری برای آزمون‌های خود برخوردار شوید و بهترین نمره ممکن را کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌های دانشجویی برای پذیرش در آموزش عالی را جستجو کنید.
اطلاعات بیشتر

مکان ها

کمپبلزویل

Address
1 University Drive
Campbellsville, KY 42718

42718 کمپبلزویل, کنتاکی, آمریکا

لوئیزویل

Address
CU Louisville Center
2300 Greene Way
Louisville, KY 40220

40220 لوئیزویل, کنتاکی, آمریکا

ایالات متحده آنلاین

Address
ایالات متحده آنلاین, آمریکا

Liberty

Address
1 Pettyjohn St. Liberty
42539 Liberty, کنتاکی, آمریکا

Harrodsburg

Address
1150 Danville Road
40330 Harrodsburg, کنتاکی, آمریکا

Somerset

Address
3825 US-27
42501 Somerset, کنتاکی, آمریکا

Elizabethtown

Address
Elizabethtown Community and Technical College
600 College Street Rd.

42701 Elizabethtown, کنتاکی, آمریکا

اوونزبورو

Address
Pleasant Grove Baptist Church
5664 Hwy 56

42301 اوونزبورو, کنتاکی, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید.

وام‌های دانشجویی

درباره گزینه‌های مختلف وام دانشجویی و بودجه‌بندی برای کمک به شما در تحصیل خود اطلاعات کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

مسکن دانشجویی

گزینه‌های مختلفی که برای اقامت دانشجویان در سراسر جهان وجود دارد را پیدا کنید.
اطلاعات بیشتر

برنامه ها

کارشناسی
این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.